Nganong Gipadala man sa Dios ang Iyang Anak (Why God Sent His Son)

Unsa man ang pinaka-halangdon nga tinguha sa Diyos sa pagpadala sa Ginoong Jesu Cristo ug unsa man ang atong benepisyo ani? What was the noble purpose of God in sending the Lord Jesus Christ and how can we benefit from it?