Loading Video...

Ang husto nga panglantaw kon muabot ang mga kalisod kinabuhi (The proper outlook when difficulties in life come )

Niining kinabuhia, adunay mga kahigayunan nga anaa kitay mga dilli maayong kasinatian. Bisan unsa ka pa kaadunahan o bisan unsa pa ang imong naabot sa kinabuhi: nagpabilin ang kamatuoran nga adunay maayo nga higayon ug adunay dili maayo nga higayon. Unsa man ang angay natong panlantaw sa mga dili maayong kahigayunan? In this life, there are times when we have unpleasant experiences. It doesn’t matter what your economic standing is, it doesn’t matter what you’ve already accomplished in life: the fact remains there are good times and there are bad times. What should your outlook be when the bad times come?