HOME: INCMEDIA.ORG
© Copyright : 2016 - All Rights Reserved - INC Music Department
Forever INC
Release DateDecember 5, 2012
Catalog IDMP054R861
Share:

Forever INC

 • Sing This Song With Me

  Sing This Song With Me

  SING THIS SONG WITH ME
  Lyrics, Music and Vocals by Brothers Angel Membrere and Jason Salazar
  and Sister Stephanie Salazar
  Arrangement by Brother Patrick Lorenzo

  1
  Today, I woke up with a smile on my face.

  Thankful that I’m blessed each and every day.

  For the Lord our God
  called us to be saved
  In all His ways, we feel His grace,
  it makes me want to say…

  Refrain
  Thank our Lord God, sing this song with me!

  He is good, sing His praise with me!
  Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah!

  Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah!

  2
  In my race in this life,
  I will win
  The Father helps me get through
  all this world may bring.

  I get on my knees,
  give thanks for everything.

  In all His ways, I feel His grace,
  it makes me want to sing…

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church of Christ)

 • God's Righteousness

  God's Righteousness

  GOD’S RIGHTEOUSNESS
  Lyrics and Music by Brother Garry Cañete
  Arrangement by Brother Gary Robinson
  Vocals by Brothers Gary Robinson and JR Engay

  1
  From a distant land, came a man
  Bearing the seal of the living God
  The prophecies proclaimed
  were fulfilled in him
  Proving true the work of the Father’s hands
  In these last days, a messenger was chosen
  With so much faith, he held on to God’s promises:

  Refrain
  “ ‘Fear not, for I am with you;
  Be not dismayed, for I am your God.
  I will strengthen you, yes I will help you,
  I will uphold you with My righteousness.’ “

  2
  From the rising of the sun, in the distant east,
  The Church Of Christ re-emerged in these last days
  Amidst persecutions, hardship and pain
  The messenger dedicated his life
  To preach the truth, the words of our Lord God
  With so much love, he held on to God’s promises:

  Bridge
  “You whom I have taken from the ends of the earth,
  And called from its farthest regions, and said to you,
  ‘You are my servant, I have chosen you
  And have not cast you away’:”

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church of Christ)

 • Pag-ibig Sa Iglesia

  Pag-ibig Sa Iglesia

  PAG-IBIG SA IGLESIA
  Lyrics and Music by Brother Garry Cañete
  Arrangement by Sister Michelle Calaguas
  Vocals by Brother Carlo Alvarado

  1
  Salamat po, Ama, O Diyos, purihin Ka,
  Pag-ibig Mo’y tapat sa Iglesia
  Dahil sa kahalalan na Iyong bigay
  Kami ay nakapagbagong buhay

  2
  Buong Iglesia’y dumadalangin
  Ang Pamamahala ay laging pagpalain
  Sa Iyo, kami’y lalo ngang napalapit
  Dahil sa kanilang pagmamalasakit

  Refrain
  Purihin Ka, O aming Ama
  Kami‘y nakapananatili pa
  Wala kaming maitutumbas
  Sa Iyong pag-ibig na wagas

  3
  Ang buhay at lakas ay ibinibigay
  Sa Iglesiang mahal iniaalay
  Sa Iyo po ay aming inihahabilin
  Nawa ang Pamamahala ay kalingain

  Bridge
  Araw at gabi siya’y nagpapagal
  Upang kami’y maging sakdal
  Salamat po, Ama, sa pag-ibig niya
  Ang mahalin kami ay naging kaniyang kaaliwan

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church of Christ)

 • Ang Iglesia Ni Cristo Ay Minamahal

  Ang Iglesia Ni Cristo Ay Minamahal

  ANG IGLESIA NI CRISTO AY MINAMAHAL
  Lyrics and Music by Sister Marie Ruiz
  Arrangement and Performance by Daybreak Isla

  1
  Mula noon hanggang ngayon
  Ang Iglesia Ni Cristo ay nagtatagumpay
  Tuluy-tuloy ang kaniyang paglawak
  Sa buong mundo’y nakatalatag na.
  Sama-samang lahat sa pagsulong
  Kailanman ay di kami uurong.

  2
  Ikaw, O Diyos, ang Siyang gabay
  Ng Iglesia Ni Cristo sa buong daigdig
  Hinding-hindi Mo pinabayaan
  Ang Iyong inilagay na Pamamahala.
  Tunay ngang sa Iyo itong Iglesia
  Galing sa Iyo ang Pamamahala.

  Refrain
  Salamat sa Iyo, Ama
  Ang Iglesia Ni Cristo ay minamahal

  3
  Nangangako kami ngayon
  Sa Iyo, Ama, ay magtatapat
  Gayundin nga ang aming pangako
  Sa Pamamahala ay makipagkaisa
  Tutupdin lahat ng Iyong utos
  Na sa ami’y kanilang tinuro.

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church of Christ)

 • Forever INC

  Forever INC

  FOREVER INC
  Lyrics by Brothers Rashian Boyd, Andrew Macadangdang and Ramzy Salvador
  Music and Arrangement by Brother Andrew Macadangdang
  Vocals by MSB

  Intro
  Yeah, we on the rise
  24/7 that is all the time
  And it’s time to shine
  Victory’s for sure, it’s prophesied

  1
  
Dear God, we give You praise
  Glory be unto Your Name
  ‘Cause we’re the chosen in the last days,
  Hearts are strong, faith ablaze;
  And it’s all for You,
  We’ve been faithful from our youth,
  Flood and fire and rain passed through
  Now we shine, uphold the truth

  Bridge
  That day is what our hearts are dreaming of,
  We won’t back down and won’t stop believing
  Lord God, we pray and give our eternal thanks
  For Your love for Your Church is true

  Refrain
  This is for You (You)
  This is for us (us)
  Dedicated to You, Lord, whom we trust,
  We praise You for all that You do
  Yes, in You we believe,
  To You we pray
  and we receive Your blessings
  To You we sing,
  In the Church of Christ, we have everything
  and we promise to You, our King,
  We forever INC.

  2
  Dearest Father, full of love
  Your power reigning from above
  Please help us to endure our plight,
  Give us faith to win the fight
  We close our eyes,
  Only to You, we confide,
  Soul and spirit, heart and mind
  So that we may win the prize.

  Chorus
  We vow our hearts will be devoted,
  No matter what we promise to be true—
  We’ll give You all we have,
  through happy and through sad
  We’ll win the race, the fight of faith,
  to be with You.

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church of Christ)

 • In Your Love

  In Your Love

  IN YOUR LOVE
  Lyrics, Music and Arrangement by Brother Georges-Pele Taino
  Performance by SY Band

  Refrain
  In Your love, love, love,
  There’s nothing in this world
  That can ever bring me down,
  In Your love, love, love,
  Oh, nothing in this world
  can ever hurt me now, now…

  1
  Oh Father, to Your name I’m calling out,
  While tears of joy run down my cheeks,
  ‘Cause I feel Your spirit coming down,
  Giving life, giving hope, giving strength to me.
  Oh I know I’ll never be alone again.
  Oh through the trials I may face,
  I’ve got Your word, Your promise as my shield,
  And I’m sheltered in Your grace.

  2
  I still remember when I used to feel,
  So afraid of what’s to be,
  I thought that death would be the end of things,
  But You have promised a new day for me,
  So I’ll never be dismayed
  Of the troubles all around,
  For in the end oh I know I’ll be saved,
  And while I’m here I’ll be found…

  Bridge
  (What have I to fear?) What have I to fear?
  (When trouble’s drawing near) When You are always near
  (With sadness at the door…) Sadness don’t knock no more,
  (I won’t be afraid) Never while I’m in…

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church of Christ)

 • I Am Strong

  I Am Strong

  I AM STRONG
  Lyrics by Sister Joan Solitario
  Music by Brother Ryan Solitario
  Arrangement by Brother Mark Gabatino and Sister Michelle Calaguas
  Vocals by Sisters Michelle Calaguas and Juliet Patterson

  1
  I will tread on, no matter what I will face
  Though evil surrounds me,
  I will finish my race
  At times, I may stumble but I will not fall.
  With my Lord Jesus Christ, yes,
  I can conquer all.

  Refrain
  His grace is sufficient for me.
  His power I witness in my moments of need.
  Though persecutions, and trials come,
  I can endure, I can carry on,
  For when I am weak,
  I am strong.

  2
  Distresses and insults may come into my life
  Yet, I will not waver; I will suffer for Christ.
  I’ll hold on to His word,
  I’ll endure patiently,
  Then the promised salvation,
  I will truly receive.

  Coda
  For when I am weak, I am strong.

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church of Christ)

 • Ang Tungkulin Ko'y Hindi Ko Bibitiwan

  Ang Tungkulin Ko'y Hindi Ko Bibitiwan

  ANG TUNGKULIN KO’Y HINDI KO BIBITIWAN
  Lyrics and Music by Brothers Dan Aquino and Markwil Borres
  Arrangement by Brother Carlo Alvarado
  Vocals by Christian Flow

  1
  Tunay, ako ay mapalad at pinagkalooban ng
  Tungkulin- biyaya ng Ama na sa aki’y lumalang.
  Kahit ako’y nakagawa ng mga kasalanan,
  Pinatawad Niya ako, at ako ay Kaniyang tinuruan.
  Ang tinanggap ko na tungkuling di Niya ikinait,
  Dakilang kayamanang hindi ko ipagpapalit.
  Magdanas man ako ng mga pagsubok at pighati,
  Tungkuli’y di bibitiwan kahit na anong mangyari

  Refrain
  Ang tungkulin kong ito’y hindi ko bibitiwan
  Biyayang mula sa aking Ama ay aking iingatan

  2
  Sa bawat pagtupad ko ng tungkulin sa aking Ama
  Ay may pansariling suliranin ding dala-dala,
  Ngunit lahat ng mga ‘yon ay Kaniyang nilulunasan
  Lagi Niyang inaaliw ang aking puso at isipan.
  Salamat sa Ama, sa tungkuling aking taglay;
  Maglilingkod pa rin ako kahit may hirap at lumbay;
  Handang itanggi ang sarili para sa ‘king pagtupad;
  Mangyari na ang mangyayari, ako ay magtatapat, t’wina.

  Bridge
  Nais ko na magpasalamat sa aking Ama
  Dahil sa tungkuling Kaniyang ibinigay.
  Kahit ako ay hamak at isa lamang dukha,
  Ako’y di pinagkakaitan ng biyaya.
  Kahit ano pang mga pagsubok
  Ang dumating sa aking buhay
  Ay magpapatuloy pa rin ako at hindi hihiwalay.
  Ang pagtupad ko ay hindi pababayaan
  Upang tiyak na matanggap ko ang kaligtasan.

  Coda
  Salamat sa Ama, sa Kaniyang biyaya
  Salamat sa Ama!

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church of Christ)

 • In His Hands

  In His Hands

  IN HIS HANDS
  Lyrics, Music and Arrangement by Brother Gabriel Mendoza
  Vocals by Brother Ergem Augusto

  1
  Her heart is hurt
  It’s bleeding
  Her eyes speak pain
  They’re pleading
  Trials won’t stop from coming
  She’s badly bruised,
  But she keeps on walking

  Bridge 1
  She stands against the darkness
  Her sorrow makes her weep
  But she’s not at all defenseless
  There’s one hope she keeps

  Refrain 1
  You turn your sight upon the skies
  Our God will come and dry your eyes
  So fix your gaze upon the prize
  You’re safer than you realize

  2
  He seeks the day
  He’s searching
  His illness grows inside him
  He must endure
  the pain he’s suffering
  All hope seems lost,
  But he keeps on waiting

  Bridge 2
  Each step just seems so heavy
  As he battles for his life
  But he’s not at all defenseless
  There’s one hope in sight

  Refrain 2
  You turn your sight upon the skies
  Our God will come and dry your eyes
  All you endure, He understands
  Have faith for you are in His Hands

  Bridge
  You think you’ve crossed the threshold
  Of what you can bear
  Though no one seems to care
  Remember you’re in the Hands
  Of the One who’s always there

  3
  Your heart is hurt
  It’s bleeding
  Your eyes speak pain
  They’re pleading

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church of Christ)

 • Have Faith

  Have Faith

  HAVE FAITH
  Lyrics and Music by Brothers Aldo Pakingan, Dontriphol Dizon, Ederick Jornales,
  Edgar Nathaniel Jornales and Raphael de Guzman
  Arrangement and Vocals by Brother DJ Manguit and Sister Michelle Calaguas

  1
  All of the prophecies are being fulfilled
  in these last days
  So many people are losing faith,
  So many trials happening in this world,
  So we should always pray and seek God’s grace

  Refrain
  Do not lose hope,
  Do not lose faith,
  Pray to the Lord God, He’s always near
  He will protect us day by day,
  For Him, nothing’s impossible
  So have faith

  2
  God will not forsake His faithful servants
  Who always worship His name
  What does this world have on us?
  It cannot tear us from God’s love!
  Fear not, my friend, have faith in Him

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church of Christ)

 • A Prayer To God

  A Prayer To God

  A PRAYER TO GOD
  Lyrics, Music and Vocals by Sisters Chantelle Manangan and Chessica Manangan
  Arrangement by Sister Renee Rosquites

  1
  Lord God, please hear me as I pray,
  A true member I stay,
  All Your words I shall obey,
  My duty, as a member in the Church,
  Means more than the whole world,
  Please strengthen me and bless me,
  Because…

  Refrain
  Even through the problems that I face,
  I know that I’ll be fine at the end of my race.
  Please help me to stay in the Church of Christ,
  So that I’ll receive the true life.

  2
  Lord God, I know that You are with me,
  You give me the strength, the hope, and the faith,
  To carry on.
  Please, never let me go astray.
  For You’ve shown me the way,
  So I stay on the path of righteousness,
  Because…

  Bridge
  Lord, out of all those in the world,
  You’ve brought me into Your fold.
  Each and every day I pray,
  Thanking You and now I say…

  Coda
  Lord God, I always praise and thank You
  For through Your love, I found the truth
  You brought me here into the light,
  Into the one true Church of Christ
  The one true Church of Christ

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church of Christ)

 • Heirs To The Crown

  Heirs To The Crown

  HEIRS TO THE CROWN
  Lyrics, Music and Arrangement by Sister Michelle Calaguas
  Vocals by Sister Michelle Calaguas feat. Central Youth Choir

  1
  Since our younger days
  Father, Your name we’ve praised
  For Your goodness, for Your love,
  For Your blessings from above
  Now, Lord, here we are
  Still strong in our faith,
  We are the youth in the Church of Christ

  2
  We sing in one voice
  Of the blessings from You
  To speak of the good news
  That our salvation is true;
  We all shine as lights
  In the darkest of nights
  As the youth of the Church of Christ

  Refrain
  As Your Church moves onwards,
  We move onward too;
  (Yes, we’re moving onward)
  Closer to the Holy City
  Father, closer to You
  We’re heirs to the crown of life
  We will remain in the Church of Christ

  3
  This world is full of temptation
  Yet, we’ll overcome it all
  We’ll hold onto Your promises
  And we’ll heed to Your call
  By the strength Your Son gives us
  We’re invincible
  By the light that shines on through Your love
  We’ll never fall!

  Bridge
  We, Your sons and daughters all over the world
  We see the signs, we see the glory
  The fulfillment of Your word
  We will not doubt
  ‘Cause Your power lives in us
  We, heirs to the crown, all sing You praises!

  Amen

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church of Christ)

 • Hanggang Sa Bayang Banal

  Hanggang Sa Bayang Banal

  HANGGANG SA BAYANG BANAL
  Lyrics, Music and Arrangement by Brother Reniel Mariano
  Vocals by Sister Annina Longalong

  1
  O Diyos, Ikaw ang kaakbay
  Sa buhay ko at paglalakbay
  Ikaw ang sa aki’y pumapatnubay
  Kaya ang buong sarili’y sa Iyo’y iniaalay

  Bridge
  Salamat sa Iyo, O Ama
  (Salamat sa Iyo, O Ama)
  Ikaw ang sa aki’y di nagpapabaya

  Refrain 1
  Sa aking kahirapan
  Lagi Mo akong inaalalayan
  Ang Iyong mga kabutihan
  Nananatili kailanman
  Pangakong taimtim
  ‘di Ka lilimutin
  At Ikaw ay sasambahin
  Hanggang sa Bayang Banal

  2
  Ang buhay ko’y galing sa Iyo
  At ito’y alay lamang sa Iyo
  At kahit na mahirapan ako
  Ako’y magpapatuloy, maglilingkod sa Iyo

  Chorus
  Kung ako ma’y manghina
  Dumadalangin ako sa Iyo, O Ama
  Dinirinig Mong aking dalangin
  Pag-ibig Mo’y aawitin

  Refrain 2
  O salamat po, Ama
  Sa kalinga Mo tuwina
  Pupurihing lagi Ka
  Sa Iyo’y sasamba
  Pangakong taimtim
  Pagiging masunurin
  Lagi kong tataglayin
  Hanggang sa Bayang Banal

  Coda
  Hanggang sa Bayang Banal

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church of Christ)

 • BITTE SAG NICHT NEIN Please Don’t Say No (German Version)

  BITTE SAG NICHT NEIN Please Don’t Say No (German Version)

  BITTE SAG NICHT NEIN
  Please Don’t Say No (German Version)
  Lyrics by Sister Stephanie Cañete
  Music by Brother Garry Cañete
  Arrangement by Brother Mitchel-Leander Guillermo
  German Translation and Vocals by Brother Jake Aaron Edic

  1
  Ich möcht’ dich was fragen
  Nehm diese Chance an
  Ich möcht’ dich was fragen
  Bitte mach deine Gedanken frei

  2
  Ich möcht’ dir was sagen
  Ich weis du wirst mich hören
  Ich möcht’ dir was sagen
  Ich weis du wirst mir folgen

  Bridge
  Dein Weg wird klar
  Wenn Seine Lehren dich führn’
  Öffne dein Herz und Verstand
  So sag bitte nicht

  Refrain
  Bitte sag nicht nein
  Komm bitte mit mir
  Nimm meine Einladung bitte an
  Nur Seine wahren Diener werden erlöst
  Die Tage sind gezählt
  Sag nicht nein

  3
  Ich möcht’ mit dir teilen
  Den Glauben den ich liebe
  Ich möchte dies teilen
  Ich will, dass du erlöst wirst

  Chorus
  Die Zeit läuft ab komm nicht zu spät
  Nimm meine Hand
  Komm und werd ein Glied, der Kirche Christi
  Heut noch 1
  I’ve got something to ask you
  I know that you’ll take this chance
  I’ve got something to ask you
  I know that you’ll open your mind

  2
  I’ve got something to tell you
  I know that you’ll hear me out
  I’ve got something to tell you
  I know that you’ll come with me

  Bridge
  Let His Words rule your heart
  and He will show you the way
  Let His words open your eyes,
  So please don’t say…

  Refrain
  Oh, please don’t say no,
  won’t you come with me?
  Please don’t refuse my invitation
  Only His true chosen ones will be saved
  These are the final days, please don’t say no

  3
  I’ve got something to share with you
  I’ve been wanting to share my faith
  I’ve got something to share with you
  Because I want you to be saved

  Chorus
  Time is running out, please do not delay
  I’m reaching out,
  Come and join, join the Church of Christ today

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church of Christ)

Forever INC
| December 5, 2012

More Albums From This Label:

Smile, You Chosen!

Year 2011, INC Recordings

Forever INC

INC Recordings

Kabataang Tapat

INC Recordings
We Are INC For Life