HOME: INCMEDIA.ORG
© Copyright : 2016 - All Rights Reserved - INC Music Department

I Am Saved

I Am Saved
Release DateApril 23, 2013
Catalog IDAPRMP2013svd
Share:

I Am Saved

 • Today Is The Day To Be Saved

  Today Is The Day To Be Saved

  TODAY IS THE DAY TO BE SAVED
  Words by Sister Joan Solitario
  Music and Arrangement by Brother Ryan Solitario
  Vocals by Sister Kristine Apple Watanabe

  1
  I know you’re busy at the moment,
  Can you give me some time?
  Oh please accept, today, this humble invitation of mine.
  I really care about you, so I’m sharing my faith,
  Because today is the day to be saved.

  2
  So many times, I’ve asked you this, my friend
  Oh, please hear me out.
  For your redemption, your salvation’s what I’m talkin’ about.
  This world is ending soon, so let me show you the way,
  Because today is the day to be saved.

  Refrain 1
  Life is just too short.
  Time is running out.
  So my friend, please don’t delay.
  Today is the day to be saved.

  3
  This time I’m sure you’ll come with me
  because you know in your heart
  That you’ve been searching for the truth and yet you’re still in the dark
  It’s in the Church Of Christ where you can finally say,
  “Oh yes, today is the day that I’m saved.”

  Refrain 2
  Open up your heart,
  That is all it takes.
  Join us in the Church Of Christ!
  Today is the day to be saved.

  Coda
  Today is the day to be saved!

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)

 • Come With Me

  Come With Me

  COME WITH ME
  Words by Brother Felimaur Flauta
  Music by Brother Felimaur Flauta and Sister Charmaine Cruz
  Arrangement by Brother Mark Gabatino
  Vocals by Sister Michelle Garganta

  1
  Come with me and listen to God’s words,
  His message we’ll receive in our hearts.
  Come with me and follow all His words,
  His love and grace receive in your heart.

  Refrain
  Follow God and His Son
  And you’ll see that you will find the light.
  Come with me
  And find the hope for eternal life.
  Here in the Church Of Christ
  Come with me

  2
  Come with me, and you will find the way
  To be among our Lord God’s true chosen ones.
  Come with me, please don’t hesitate,
  For Judgment Day is coming, it won’t be long.

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)

 • See The Light

  See The Light

  SEE THE LIGHT
  Words and Music by Sister Renee Rosquites
  Arrangement by Brother Mark Gabatino
  Vocals by Sisters Lois Paula Riturban, Jayzelle Mata and Stefanie Salazar

  1
  I heard you’re looking for answers
  To the questions in your life.
  I pray to God that He’ll help me
  So that I can share my faith with you
  I know that you’ll lend an ear
  And hear the truth in God’s words that we believe in
  So come and listen today
  I know that you’ll find the way
  and the answers that you seek.
  Come with me!

  Refrain
  See the light,
  Let His Word enlighten your mind
  The truth that brings you back to God
  You will find
  Inside the Church Of Christ

  2
  Time is running out, so don’t you hesitate
  Today, God is calling you
  He’s showing you now all that you need to do
  To find the truth
  Oh, don’t you feel His love?

  Rap
  I found peace of mind aligned with happiness because I found the good news;
  Slide in my shoes and choose the faith inside the Church Of Christ today,
  I’m doing all that I can to
  Share with you not word of man but Words of truth;
  Singing about my faith and to reach out to you
  He wants you to enter the Church Of Christ
  This is His will, His love, so come see the light.

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)

 • Sa Iglesia Ni Cristo, Halika Na

  Sa Iglesia Ni Cristo, Halika Na

  SA IGLESIA NI CRISTO, HALIKA NA!
  Words, Music and Vocals by Brother Marvin Estrada
  Arrangement by Brothers JR Engay and Marvin Estrada

  1
  Nakikita mo ba ang gulo ng ating mundo?
  Walang kapayapaan at katahimikan,
  Ngunit mayro’ng solusyon.

  Bridge
  Huwag kang mangamba, may pag-asa pa
  Tanggapin mo sana ang aking paanyaya

  Refrain
  Ang mundong ito’y wawakasan, malapit na
  Sa Iglesia Ni Cristo, halika na
  Di ka mabibigo
  kapag tinugon ang tawag ng Diyos.
  Kaniyang mga katotohanan,
  iyong tanggapin at lakaran
  ‘Wag nang mag-alinlangan
  Upang iyo ring makamtan
  pangakong kaligtasan.

  2
  Ang Iglesia Ni Cristo ang tunay na Iglesia
  Mga aral ng Diyos ang siyang sinusunod
  At nakatitiyak ng kaligtasan.

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)

 • Halika Na, Kaibigan

  Halika Na, Kaibigan

  HALIKA NA, KAIBIGAN
  Words by Brother King Diaz
  Music and Arrangement by Brother Reniel Mariano
  Vocals by Sisters Annina Longalong, Joana Flores and Kim Rosal

  1
  Alam kong nais mong makamtan
  Ang pangako ng Ama.
  Kaya ang aral Niya,
  Ngayo’y iyong pakinggan.
  Siya nama’y handang magpatawad
  Sa lahat ng iyong sala
  Di pa huli,
  Sa iyo, Siya’y naghihintay

  Refrain
  Halina, kaibigan
  Sa daan ng kaligtasan,
  Magkasama nating tuparin ang ating tungkulin.
  Ang ating Ama ay puno ng pag-ibig,
  Tayo’y Kaniyang minamahal
  Kaya tayo’y magbagong buhay na.

  2
  Alam kong nais mong tumahan
  Sa pangako Niyang bayan.
  Ngayon ang tamang panahon,
  Na sa Iglesia’y umanib na.
  Kaming lahat ay nasasabik
  Sa kaligtasang papalapit,
  Kaya, kaibigan, halika na,
  At kamtin pagpapala Niya.

  Bridge
  Huwag nang mag-alinlangan pa
  Sa Iglesia Ni Cristo, umanib na,
  Pagkat sa Iglesia’y may pangako Siya,
  Kung ibuhay katuwiran Niya,
  Sa kaparusahan tayo’y ililigtas Niya.

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)

 • Patuloy Ang Panawagan

  Patuloy Ang Panawagan

  PATULOY ANG PANAWAGAN
  Words, Music and Arrangement by Brother Reniel Mariano
  Vocals by Brother Ergem Augusto and Sister Margarita Ruth Bautista

  1
  Nang dahil sa mga kasalanan
  Ng tao dito sa sanlibutan,
  Ang mundo ay huhukuman,
  Kaya, kailangan ang kaligtasan.

  2
  May isang Tagapagligtas,
  Itinuro Niya ang tamang landas
  Upang ang tao’y maligtas,
  Sa parusa ay makaiwas.

  3
  Si Cristo ang Siyang pintuan
  Na kailangang pasukan
  Upang mapaloob sa kawan,
  Kung sa’n naroon ang kaligtasan.

  Refrain
  Patuloy ang panawagan,
  Para sa ating kaligtasan
  Huwag sayangin ang pagkakataon,
  Ngayon na ang tamang panahon.

  Coda
  Walang ibang Iglesia na iyong kailangan,
  Kundi ang nasa Banal na Kasulatan.
  Ang tinubos ni Jesus ay ito,
  Walang iba kundi, Iglesia Ni Cristo!

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)

 • I Am Saved

  I Am Saved

  I AM SAVED
  Words, Music and Arrangement by Sister Michelle Calaguas
  Vocals by The Ross Sisters – April Ross, Jennifer Anonuevo and Mabel Gitana

  1
  Like you, I thought I knew it all,
  I lived a life just for myself
  But, oh, how merciful God was to me,
  To show me there was something else
  He opened my heart and made me understand
  Life ain’t complete outside His fold.
  I opened my heart and let the Father show me the way
  So now I say…

  Refrain 1
  Oh, I am saved, I am saved
  Set free from the bondage of sin
  Now I can sing forevermore
  Yes I am saved, I am saved
  A new life in the Church Of Christ
  God’s love is finally with me…
  I am saved.

  2
  Now I turn to you, dear friend of mine
  That I love so dearly,
  Won’t you please accept the Father’s call to you completely?
  There’s nothing this world can offer you
  That can take the place of His love and grace
  He’s calling now to you
  Just open your heart and let the Father show you the way
  So you can say…

  Bridge
  Here you will figure out what life is for
  Where you can truly serve the Lord

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)

 • I Was Lost, Now I'm Found

  I Was Lost, Now I'm Found

  I WAS LOST, NOW I’M FOUND
  Words and Music by Brother Roberto Jatulan Jr.
  Arrangement by Brother Patrick Lorenzo
  Vocals by Brother Rolando Magadia

  1
  I was weak
  I was living in darkness
  I was lost
  I had no direction

  Refrain 1
  I was alive but not truly living
  There’s no doubt I had no hope.
  But, Lord God, You called me
  And showed me the light.
  Through Your pow’r, You changed my life.

  2
  Now I’m strong
  I can carry on
  Your love will get me through any storm
  Now that I am in Your fold

  Refrain 2
  You’re the reason I breathe
  You’re the reason I sing
  You’re the one who gave me hope.
  I was once overpowered
  By the sins that I’d done
  But, Lord God, You saved me
  and now to You I sing.

  Chorus
  Hallelujah! Hallelujah!
  Hallelujah! Hallelujah!

  Refrain 3
  I will spend the rest of my life
  Thanking You and praising Your Name
  I’ll serve You, O Lord God,
  For I owe You everything that I have
  I was lost
  But now I’m found

  Coda
  I was weak
  Now I’m strong
  I was lost
  Now I’m found

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)

 • EVERYTHING IS CLEAR IN THE CHURCH OF CHRIST

  EVERYTHING IS CLEAR IN THE CHURCH OF CHRIST

  EVERYTHING IS CLEAR IN THE CHURCH OF CHRIST
  Words, Music and Arrangement by Brother Patrick Lorenzo
  Vocals by Sister Abigail Bonifacio

  1
  As clear
  As the blue sky above me,
  Life’s no longer a mystery
  To me.

  2
  As sure
  As the coming of a new day
  There isn’t any doubt
  I have found the way.

  Refrain
  ‘Cause when I heard God’s holy words
  All the answers I truly learned
  Now I am here, in His true Church
  Everything is clear,
  (When you are here)
  In the Church Of Christ.

  3
  As sure
  As the sun in the morning
  I know that I am saved
  As one of His chosen.

  4
  As bright
  As the radiant glow from heaven,
  We all shine just like the stars
  As lights of the world.

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)

 • Forever Thankful

  Forever Thankful

  FOREVER THANKFUL
  Words, Music and Arrangement by Brother Gabriel Mendoza
  Vocals by Godspeed and The Capitones featuring Central Youth Choir

  1
  Didn’t know what I was feeling,
  I don’t know how I began
  Needing and searching.
  Striving to find my peace of mind
  Something was missing,
  I felt empty inside
  I was like a ship with no guiding light.

  Refrain
  Then He called my name.
  It’s never been the same.
  Now I’m with His chosen ones
  All my fears are gone.
  God helped me to carry on.
  He opened up my eyes
  And took away the lies.
  Now I know I’m free
  To serve Him faithfully
  Forever thankful I will be.

  2
  Back then I had my own beliefs.
  I followed my own road.
  “Faith alone will save you,
  That’s enough,” I was told.
  One thing I didn’t know
  I was being led astray.
  In the end, I realized I’ve lost my way.

  Bridge
  I was falling, with no chance of salvation…

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)

 • Thank You For Calling Me

  Thank You For Calling Me

  THANK YOU FOR CALLING ME
  Words and Music by Sister Elizabeth Manalo
  Arrangement by Brother Jeff Alfonso
  Vocals by Sister Ruby Dela Peña

  1
  Before, I didn’t know Your truth
  And so I walked in darkness.
  Before, I didn’t listen
  So that’s why I’d give in to sadness.
  But now I’m in Your true Church
  You lit up my path
  And You granted me Your wondrous love.

  Refrain
  Lord God, thank You for calling me.
  Thank You for setting me free.
  Thank You for the true faith
  And the hope that You’ve given me.
  Lord God, thank You for calling me.

  2
  Who am I to be worthy
  Of a promise from You?
  To be with You in that city
  Where the earth and heavens are new
  I vow, oh Lord,
  I’ll stay inside Your Church
  For in the Church Of Christ,
  I’m saved, I’m sure.

  Coda
  Lord God, thank You for calling me

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)

 • The Good News

  The Good News

  THE GOOD NEWS
  Words and Music by Brothers Jeff Alfonso, JR Engay and Kent Soterio
  Arrangement by Brother Jeff Alfonso
  Vocals by Sister Mae Alfonso

  1
  When I look at the world around me,
  The darkness from which I was set free,
  I’m so thankful, Lord, You called me.
  I’m gonna share to all this blessing that You gave me.

  Bridge
  “How I love to do Your will, my God
  I keep Your teachings in my heart.”

  Refrain
  I’ll proclaim the good news that You saved us
  And I will never stop sharing my faith;
  I won’t keep the news of salvation to myself
  Forever, I’ll speak of Your faithfulness and help.

  2
  Inside the Church Of Christ, I received Your promise
  The hope of true life for eternity;
  And so to all, I’ll share Your message gladly,
  To be one in Christ, we all should be

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)

 • Now Is The Time To Shine

  Now Is The Time To Shine

  NOW IS THE TIME TO SHINE
  Words, Music and Arrangement by Brother Mitchel-Leander Guillermo
  Vocals by Brothers Mark Louie Beroy and Angel Membrere

  Refrain
  Let’s keep on shining brightly as the lights of this world
  Share our faith to every nation, every man upon this earth
  All our loved ones, friends, and relatives, let no one be left behind
  Now is the time to share our faith
  Now is the time for us to shine.

  1
  We are God’s chosen people in these last days
  How fortunate we are to have the right to serve our God
  He gives us all our needs when we bend our knees and pray
  Don’t keep this blessing to ourselves,
  Let’s share this blessing with the world.

  Bridge
  Don’t hold back, don’t delay,
  God’s goodness, let’s proclaim
  It’s a gift that we must share to all people everywhere.

  2
  Stand up, have courage, don’t be afraid to do our part
  God will help us fulfill this duty divine
  We’re so thankful that we’re members of the Church Of Christ
  So don’t keep this blessing to ourselves,
  Let’s go spread the words of God!

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)

 • Share Our Faith

  Share Our Faith

  SHARE OUR FAITH
  Words and Music by Brother Jason Capili
  Arrangement by Brother Mitchel-Leander Guillermo
  Vocals by Sister Armena Ruza Basiga

  1
  C’mon, c’mon, c’mon wake up now!
  We’ve got work to do…
  There’s a whole world out there that needs
  To listen to the truth…

  2
  Brothers, sisters, are we ready,
  To show our true love? (Yeah!)
  Then let’s go, let’s go, let’s get moving,
  Spread the Good News today.

  Refrain
  Share our faith with the world, and sing of
  The Message of man’s salvation.
  Brightly shine as lights of this world;
  And praise our Father forevermore…

  3
  To our Father Almighty, we pray,
  We need His help today,
  To show our friends and loved ones the way
  To be saved on Judgment Day.

  4
  Ask the Father for strength and courage
  To abide by His will…
  And through His blessed Son, our Savior,
  This duty we can fulfill.

  Bridge
  Share our faith! Share our faith!
  Our salvation let’s proclaim.
  Whenever one sinner repents
  There’s joy among the angels of God

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)

 • Share It With The World

  Share It With The World

  SHARE IT WITH THE WORLD
  Words and Music by Sister Gemma Minna M. de Guzman
  Arrangement by Brother Yandrell Gargantilla
  Vocals by Sister Zen Lovell Galope and Brother Danfel Serreno

  1
  Lord God Almighty, oh, I praise Your Name
  All this joy and happiness I feel, I just cannot contain
  I’m so thankful that I am among Your chosen ones
  And I wanna share this blessing with everyone
  I feel Your love, Your mercy, and Your grace
  And it makes me want to sing

  Refrain
  I wanna share it with the world
  I’m gonna sing about the Good News in Your Church
  I’m gonna tell them how You sent Your Son,
  Redeemed us with His blood,
  And now we’re promised salvation
  In the Church Of Christ

  2
  Father, You saved me when You sent Your Son
  To redeem all of Your true chosen ones
  Here in Your true Church, You taught me the way
  To live, so that I’ll be saved come Judgment Day
  You are good, You are loving, Lord, You are so great,
  It makes me want to sing!

  Bridge
  So I pray to You with all my might
  Please help me bring more people to the Church Of Christ
  So that Your grace we can all receive
  And all together, to You we can sing

  Copyright © 2012 Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ)

I Am Saved
| April 23, 2013

Note: Right click on the Download button to download .mp3 file

More Albums From This Label:

Smile, You Chosen!

Year 2011, INC Recordings

Forever INC

INC Recordings

Kabataang Tapat

INC Recordings
We Are INC For Life